pátek 17. září 2010

Prodeje aut v Evropě


ACEA zveřejnila nová data o registracích aut v červenci a srpnu 2010 v jednotlivých evropských zemích. iDnes si ze zveřejněných údajů vybrala srovnání prodejů v lednu-srpnu 2010 a lednu-srpnu 2009. To bohužel není právě nejvhodnější, protože srovnáváme rok 2010 s velmi netypickým základem.

U iDnes tak jako země s nejvyšším nárůstem prodejů vyhrává Irsko, ale to hlavně díky tomu, že v roce 2009 poklesly tamní prodeje o 70 % oproti dlouhodobému průměru, takže se letošní rok porovnává oproti velmi nízkému základu. Naproti tomu velmi špatně dopadly Německo a Slovensko, které si zase ve skutečnosti nevedly tak zle.

Následující graf proto porovnává prodeje oproti dlouhodobým průměrům (obvykle 1999-2008). Pro každou zemi je zakreslena procentuální změna prodejů v roce 2009 oproti průměru, a rovněž procentuální změna za leden-srpen 2010 oproti průměru měsíců leden-srpen. Země jsou seřazeny podle úspěšnosti v roce 2009.

Car sales in Europe

Zdroj: ACEA a vlastní výpočty

Z tohoto grafu je mnohem lépe patrné, jak na tom jednotlivé země ve skutečnosti jsou. V první řadě je však třeba podotknout, že převaha dramatických poklesů neodráží celkovou situaci na evropském trhu - ve velkých zemích jsou prodeje celkem slušné, takže celá EU 27 vykazuje za rok 2009 pokles pouze o 6,3 % a v roce 2010 o 13,2 % (zhoršení je vyvoláno hlavně poklesem v Německu).

Je až s podivem, jak se na předních místech zkoncentrovaly země ze střední Evropy. Nejlépe se daří Slovensku, kde šrotovným vyvolaný nárůst v roce 2009 do velké míry nebyl vykompenzován poklesem v roce 2010. Naproti tomu Německo, podobně jako USA, už o veškerý efekt šrotovného přišlo.

Česká republika je v roce 2010 zatím třetí nejúspěšnější zemí.

Je třináctiprocentní pokles prodejů v EU dramatický? Pro statky dlouhodobé spotřeby nejsou takové výkyvy až tak netypické. Třeba v letech 1993-1995 poklesly prodeje v západní Evropě ještě výrazněji. Takže bezprecendentní současná situace zcela jistě není.

Žádné komentáře:

Okomentovat