sobota 30. srpna 2008

Jak se podvádí v biomedicíně


Klíčovou otázkou každého výzkumu je jeho nezávislost, a to obzvláště v oblastech, kde je výzkum obtížně zopakovatelný a verifikovatelný. Jednou za takových oblastí je biomedicína. Nezávislost výzkumu jednoznačně dodává výsledkům punc věrohodnosti.

Skupina autorů se zaměřila na zkoumání původních vědeckých článků týkajících se léku Rofecoxib, který se stal předmětem soudního sporů kvůli vedlejším účinkům. Výsledky zkoumání jsou k dispozici v článku Guest Authorship and Ghostwriting in Publications Related to Rofecoxib.

pátek 29. srpna 2008

Levná pracovní síla překladatelská


Stížnosti na konkurenci levné pracovní síly z Asie slýcháme často. Literární překladatelé si mohou na podobnou konkurenci stěžovat jen těžko, nepřítele však nakonec odhalili ve vlastních řadách.

Překladatel Petr Fantys a předsedkyně Obce překladatelů Hana Linhartová píší o tom, jak překladatelé mezi sebou soupeří a jsou ochotni pracovat za "dumpingové ceny" a že by se tomu mělo zabránit (Chudý jako český překladatel a Překladatel bere 150 korun za stránku, ale měl by brát třikrát tolik).

pondělí 25. srpna 2008

Jak nemotivovat vysoké školství


ČSSD představila svou Zelenou knihu, obsahujících návrhy změn ve vysokém školství. Mimo jiné obsahuje i možnost penalizačních poplatků pro špatné studenty. Studenti prý mají mít pocit, že studium není zdarma, a poplatky mají rovněž motivovat k lepším studijním výsledkům. Například pokud by student pražské vysoké školy měl špatný prospěch, musel by jednou za semestr dojít na studijní oddělení a odevzdat zde čtyři neprocvaknuté lístky na MHD. Tak si to představuje stínový ministr školství Jiří Havel:

Chceme zavést penalizační školné. Za opakovanou zkoušku by student mohl platit například dvě stě korun, za horší prospěch pak sto korun za semestr.

Jednotlivé politické strany nalevo i napravo se zkrátka předhánějí v tom, kdo představí perverznější metody finanční motivace ve školství. Úroveň navrhovaných reforem z posledních téměř dvou desetiletí obsažených v mnoha knihách různých barev je však taková, že mě udivuje, že si vysoké školy tohle všechno po takovou dobu nechávají líbit a nevystupují mnohem razantněji s požadavkem, aby si mohly ve větší míře určovat, jaký objem prostředků budou formou školného od studentů vybírat. Místo toho však do značné míry jen tiše sedí, nadávají na status quo a čekají, jaká novinka zase přijde z ministerstva. A protože ministerská novinka je často jen dalším nedodělaným paskvilem, může se vesele nadávat dál.

čtvrtek 21. srpna 2008

Gaussova křivka, extrémní pozorování a Usain Bolt


Gaussovo normální rozdělení (případně rozdělení log-normální, pro veličiny charakteristické multiplikativním růstem) má v přírodních i společenských vědách široké uplatnění. Normální rozdělení však nelze očekávat tam, kde jsou data vybírána nenáhodnými výběry na základě závislé proměnné. Vzorky extrémních pozorování jsou jedním z příkladů.

pondělí 18. srpna 2008

Zpět z dovolené

Arches - Delicate Arch

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

sobota 9. srpna 2008

Noční můra s letem do Las Vegas


Pondělí, 4.srpna, 7:00: Balíme se, nad Chicagem zuří bouřka.

11:00 Přijíždíme na letiště, mezitím se vyjasnilo. Náš let AA 1715 do Las Vegas ve 12:50 je však kvůli špatnému počasí zrušen, stejně jako řada dalších letů.

12:30 Dostávám se na řadu na přepážce pro přebookování letenky. Všechny přímé lety do Las Vegas jsou beznadějně plné. Dostáváme místa na letu AA 1815 do Salt Lake City v 18:40, s navazujícím letem do Las Vegas. Místo ve 14:35 máme dorazit ve 22:40. Jsme na waiting listu na odpolední přímý let do Las Vegas, ale je to beznadějné. Tím letem mají letět alespoň zavazadla.