čtvrtek 27. prosince 2007

Autorská práva 4500 let po smrti autora?

Tak si to představují v Egyptě. Poslanci egyptského parlamentu chtějí přijmout zákon, podle kterého by Egypt vyžadoval poplatky za kopie uměleckých předmětů. Zákon by platil celosvětově a vztahoval by se například i na Chufuovu pyramidu, postavenou v 26.století před naším letopočtem.

Egyptská vláda tak k dokonalosti dohání debaty o tom, zda mají autorská práva trvat ještě 50, 70, či 90 let po smrti autora. A pro jistotu si výtěžek ponechá do své kapsy. Není však jasné, jak by chtěl Egypt poplatky v zahraničí vymáhat.

Egyptští poslanci argumentují tím, že z egyptských památek (údajně neoprávněně) těží jiní - například do Las Vegas přijíždí ročně 35 milionů návštěvníků, aby se mimo jiné podívali na kopie luxorských památek, zatímco do Luxoru zavítá "jen" 6 milionů lidí ročně. Peníze mají prý jít na opravu památek, tahle představa je však iluzorní - případné příjmy jen uvolňují prostředky původně určené na správu památek, které by nově pokryly jiné náklady egyptského státu.

Kdyby se egyptská vláda raději snažila zpříjemnit návštěvu Egypta, aby turisté například nemuseli jezdit na prohlídku historických míst s ozbrojenými eskortami, vydělala by jistě mnohem více. Je smutné, že země s jedním z největších kulturních dědictví lidstva se musí uchylovat k tak absurdním návrhům místo toho, aby se postarala o efektivní správu a využití svého kulturního fondu.

středa 26. prosince 2007

Do primárek v Iowě zbývá týden

A jak to vypadá na predikčních trzích?

U demokratů dál neochvějně vede Hillary Clinton, která nabírá zpět body ztracené v první polovině prosince. Barack Obama je na tom přesně obráceně - sice mnohem lépe než v listopadu, ale i tak v posledním týdnu rychle ztrácí. Ostatním kandidátům nejsou dávány prakticky žádné šance.

prediction market - clinton

prediction market - obama

U republikánů je situace mnohem méně přehledná. Přestože Rudy Giuliani nikdy neměl tak silnou pozici jako Hillary Clinton u demokratů, stále by na tom výrazně lépe než ostatní kandidáti. V prosinci však o svůj náskok téměř přišel a dohnal ho Mitt Romney. Bez šancí však nejsou ani John McCain, který prožívá malé politické znovuzrození, a před Vánocemi často zmiňovaný Mike Huckabee. U republikánů tak budou první primárky velmi důležité.

prediction market - giuliani

prediction market - romney

prediction market - mccain

prediction market - huckabee

pondělí 24. prosince 2007

Vánoce jako čas na dokončení článků?

Osel.cz zmiňuje studii, podle které v posledních letech výrazně narůstá počet článků, odeslaný do odborných časopisů v době Vánoc. Akademici tak zřejmě využívají času, kdy nemají tolik práce se studenty, aby dokončili nedodělky - a pilování finálních verzí rozhodně nepatří mezi ty nejoblíbenější činnosti. Autoři studie uzavírají:

I když je Štědrý den ideální příležitostí provést nerušeně důležité experimenty, apelujeme na kolegy vědce, aby vypnuli své laptopy a užili si aspoň trochu vánoční atmosféru.

Z vlastního pozorování musím potvrdit, že na studii rozhodně něco bude.

pátek 7. prosince 2007

Teorie permanentního příjmu a výdaje za jídlo v čase


Milton Friedman přišel v roce 1957 s teorií, že lidé neodvozují svou spotřebu od výše svých aktuálních příjmů, ale od výše očekávaných příjmů v průběhu svého života. V dobách, kdy je příjem vyšší, by měli lidé spořit, a úspory utrácet v obdobích, kdy jsou příjmy nižší. Tahle teorie, rozpracovaná v řadě modelů, získala název hypotéza permanentního příjmu (permanent income hypothesis).

Myšlenka je to velmi jednoduchá, ale naráží na spoustu empirických pozorování, které ji zdánlivě jasně vyvracejí. Jedním z těchto pozorování je i skutečnost, že domácnosti, ve kterých jsou manželé kolem 55-60 roku věku, začínají prudce snižovat výdaje za jídlo. To je podle hypotézy permanentního příjmu úplně špatně - lidé by si měli v průběhu života naspořit dostatek peněz na to, aby se alespoň v jídle nemuseli příliš uskrovňovat.

úterý 4. prosince 2007

Spravedlnost a efektivita amerických primárek


Americké primárky se blíží, již 3.ledna se začíná v Iowě. Systém výběru kandidátů na prezidenta u obou hlavních stran je zvláštní. Kandidáti procházejí posloupností primárních voleb v jednotlivých státech USA, které určí, který z kandidátů bude daným státem podpořen na celonárodní konferenci v létě 2008. První primárky se konají již zmíněného 3.ledna v Iowě, a poslední až v červnu. Všeobecně se má za to, že výsledky počátečních voleb ve velké míře ovlivňují rozhodování voličů ve státech, kde se primárky konají později. Ve státech jako jsou Iowa nebo New Hampshire, ačkoliv jsou jinak poměrně bezvýznamné, tak má volební kampaň nesmírnou intenzitu.

pondělí 3. prosince 2007

Co je horšího než hyperinflace?

Když není inflaci jak měřit.

Další pokračování z nekonečného seriálu o devastaci Zimbabwe přináší BBC news. Poté, co Robert Mugabe nechal zmrazit ceny, aniž by sanoval monetární politiku, došlo k jedinému možnému scénáři - obchody zejí prázdnotou, protože se do nich výrobcům nevyplácí dodávat. Zimbabwský statistický úřad tak čelí problému, jak vypočítat míru inflace, když v obchodech není zboží, podle které by šla inflace určit.

Chybějí i základní potraviny, které se však vesele prodávají na černém trhu za mnohonásobky oficiálně zmrazených cen, a to bez ohledu na vysoké tresty, které zúčastněným hrozí. Statistický úřad by tak mohl převzít ceny z černých trhů, ale jak Mugabemu zdůvodnit vytvoření cenového indexu z dat, které oficiálně neexistují?

Zmrazení cen je prakticky vždy kontraproduktivní. Žádná vláda nedokáže černému trhu zabránit a sankce jen dále zvyšují ceny, protože si prodávající do cen zahrnou rizikovou přirážku spojenou s nebezpečím potrestání. Kupujícím se navíc dále zvyšuje skutečná (stínová) cena o vlastní rizika a obtíže spojené s pololegálním obchodováním. To skutečnou míru inflace jen dále zvyšuje. Oficiálně udávaná míra inflace změřená ze silně nedostatkového zboží tak skutečnou inflaci značně podhodnocuje.