čtvrtek 23. září 2010

Predikce laureátů Nobelovy ceny pro rok 2010


Thomson Reuters zveřejnil své predikce laureátů Nobelovy ceny pro rok 2010. Nás samozřejmě zajímá ta za ekonomii.

Metoda, kterou Thomson Reuters používá, je založena na statistické analýze citačních dat a vykazuje celkem slušnou úspěšnost. Nutno podotknout, že letošní kandidáti nejsou nutně nejsilnějšími kandidáty na vítězství - jsou nejsilnější z těch, které Thomson Reuters ještě netipoval v předchozích letech.
Prvním kandidátem je Alberto Alesina, který se zabývá oblastí politické ekonomie v interakcí s makroekonomií. Snaží se zodpovědět otázky typu proč je fiskální politika v rozvojových zemí spíše procyklická, jak souvisejí otázky spravedlnosti a redistribuce s ekonomickou efektivitou, proč některé státy válčí nebo válčily více než jiné, jaká je role měnových unií nebo proč si země volí více či méně sociální stát.

Druhou dvojicí je Nobu Kiyotaki a John Moore za formulaci modelu, který popisuje amplifikaci makroekonomických šoků skrze omezení v zajištění (collateral constraints). V poslední době velmi populární model je založený na tom, že firmy musí zajišťovat úvěry, které chtějí získat, nějakým kapitálovým statkem, který vlastní. V okamžiku, kdy ekonomiku ovlivní negativní šok, sníží se ocenění těchto kapitálových statků a tím i úvěrová kapacita firem. Firmy si proto mohou půjčovat méně, což negativně ovlivní jejich produkční možnosti a tím prohloubí recesi. Model je sice v posledních letech velmi oblíbený, protože popisuje jednu z interakcí mezi finančním a reálným sektorem, ovšem že by jeden model stačil na Nobelovu cenu? (Nutno podotknout, že portfolio obou autorů je samozřejmě mnohem bohatší než tento jeden model.)

Konečně třetím kandidátem je Kevin M. Murphy, který v poslední době přeci jen poněkud omezil svojí vědeckou aktivitu. Jeho výzkum (často spoluautorovaný například Gary Beckerem), se zabývá aplikovanou mikroekonomií a sahá od mzdové nerovnosti a nezaměstnanosti přes zdravotnictví a lékařský výzkum až po poptávku po drogách a jiných zakázaných nebo návykových látkách, ekonomické dopady výzkumu a vývoje, autorská práva nebo politickou ekonomii.

Mají tito kandidáti šanci uspět? Alesina a Murphy možná (jednou) ano, na druhou stranu je však pravda, že ve skupině kandidátů jmenovaných v předchozích letech jsou vážnější adepti.

Žádné komentáře:

Okomentovat