neděle 9. ledna 2011

Lékařské výpovědi podruhé


Anonymní přispěvatel zanechal pod mým předchozím komentářem sérii otázek, které stojí za to zodpovědět - mimo jiné proto, že někdo vložil odkaz na tento článek na facebookovou stránku Děkujeme, odcházíme.

Otázky je zároveň dobré zodpovědět, aby se vyjasnily některé aspekty, které možná z předchozího příspěvku nebyly zřejmé. Ale než se k otázkám dostaneme, stojí za to uvést několik poznámek.
Zaprvé: Článek nemá hodnotit, zda si lékaři vyšší mzdy zaslouží nebo ne. Na morální nebo normativní otázky si každý může udělat svůj vlastní názor. Pokud však chtějí lékaři jako skupina uspět, musí tyto otázky na okamžik odložit stranou a objektivně zhodnotit, jakou vyjednávací pozici vlastně mají. A teorie her k tomu dává silné nástroje.

Zadruhé: Jak jsem zdůraznil na konci předchozího článku, analýza krátkodobého řešení stávajícího problému nijak nepostihuje, co dělat dlouhodobě. Daleko větší problém, než současné výpovědi lékařů, je dlouhodobý proces, kdy kvůli nízkým mzdám do zdravotnictví nastupují v průměru horší absolventi. Tento problém se zdaleka netýká jen zdravotnictví, ale třeba i vědy a vzdělávání (tady je to přitom ještě horší než ve zdravotnictví). I když lékaři se svými požadavky krátkodobě neuspějí, dlouhodobě musí vláda tuto situaci stejně řešit. Právě tato skutečnost dává lékařům alespoň z dlouhodobého hlediska mnohem lepší vyhlídky na zlepšení než jejich současná akce.

Zatřetí: Nejsem odborník na zdravotnictví, takže nemůžu v žádném případě postihnout jemné nuance, které se týkají konkrétních detailů. Toto je blog, ne stostránková analýza, na které tým odborníků pracoval dva týdny. Každý, kdo tento i předchozí příspěvěk čte, ho musí chápat jako příspěvek do diskuse, který se dívá na problematiku z určitého pohledu - v tomto případě z pohledu ekonomické teorie her. Přestože nelze obsáhnout všechno, jsem přesvědčený, že je tento pohled hodnotný a přitom ze strany zainteresovaných lidí často přehlížený.

Začtvrté: Tyto příspěvky nemůžou definitivně určit, jak celá lékařská akce dopadne. Jak už jsem napsal minule, osobně jsem přesvědčen, že vyjednávací pozice lékařů je spíše slabá (na jejich straně není ani jedna významná politická strana a ani velká část veřejnosti) a že pokud vláda na požadavky lékařů (částečně) přistoupí, bude to víceméně dobrovolný ústupek, který by nemusela udělat. To ale není hlavním smyslem těchto příspěvků. Hlavní podstatou je (stejně jako u všech příspěvků na tomto blogu) vložit trochu ekonomického pohledu do problematiky a pomoci těm, kteří blog čtou, aby si udělali vlastní, více kvalifikovaný názor. Jiní lidé mohou odhadovat šance lékařů na úspěch jinak než já, to však nemění nic na celé logice uvažování.

Jednu věc však musím zdůraznit. Jeden z komentujících na Facebooku napsal: "Bloger zapoměl na jednu duležitou věc při hodnocení pozice lékařu a tou je fakt,že 1.3 jsme schopní nepřijít do práce a arogance moci se dostane ke zdi.jak by pak pojmenoval situaci?" Opak je pravdou. Tato možnost je samotnou podstatou celé analýzy. Příspěvky však řeší, jaké jsou šance, že k tomuto scénáři musí vůbec dojít.

A teď už konečně k jednotlivým otázkám. Pro lepší pochopení je dobré si nejprve přečíst předchozí příspěvek.

1) cílem akce není přesvědčit vládu, aby zvedla lékařům platy, ale nechat zkolabovat poskytování zdravotnické péče. V tu chvíli se vyjednávací pozice lékařů diametrálně změní. Vláda nebude poté čelit nátlaku lékařů, ale veřejnosti.

Z principu dynamické teorie her je tento názor zcela nekonzistentní. Vyjednávací pozice lékařů se 1. března nijak nezmění. Pokud by akce lékařů byla schopná nechat systém lékařské péče skutečně "zkolabovat", bude vyjednávací pozice lékařů silná už dnes.

Dále, pojem "nechat zkolabovat systém lékařské péče" nedává smysl. Poskytování zdravotnických služeb není systém, který by se 14 tisíci lékaři fungoval a s 12 (nebo 10) tisíci se úplně zastavil. Prostě lékařské péče bude odpovídajícím způsobem méně.

Samozřejmě, jsem si velmi dobře vědom, že zde záleží na struktuře výpovědí. Například kdyby mezi současnými 4 tisícemi výpověďmi byli všichni chirurgové, nebo všichni lékaři z Prahy, tak to bude problém. Ale je to tak? Zřejmě není. Lokálně, v některých nemocnicích, problémy při současné struktuře výpovědí musí vzniknout a bude muset následovat omezení lékařské péče. Ale flexibilita v tom, jak lze pospojovat různá oddělení nebo je v některých nemocnicích uzavřít, je poměrně velká.

Samozřejmě, že všechno tohle bude za cenu omezení péče. Ale i dnes je péče omezená - v každém systému, kde je poskytování péče "zdarma" (tedy kdy pacienti za nic přímo neplatí, nebo platí jen zlomek ceny), musí existovat nějaký mechanismus, který objem poskytnuté péče reguluje. V případě odchodu lékařů bude tedy bude péče omezená více než doteď. V každém případě to bude spojeno s nepohodlím pacientů (delší čekací lhůty, delší dojezdová vzdálenost), ale nebude to kolaps, při kterém by najednou péče nebyla poskytovaná vůbec.

Takže otázkou jen je, zda budou pacienti toto zvýšené nepohodlí ochotni tolerovat. Bohužel pro lékaře se obávám, že se nakonec hněv pacientů může obrátit i proti nim - osobně nechci nijak zpochybňovat jejich mzdové nároky, ale přijít s požadavky na konci recese, kdy má státní rozpočet vysoké schodky a panuje stále ještě vysoká nezaměstnanost, není zrovna chytrý okamžik. Navíc hesla "Náš exodus, váš exitus." se lidem také právě nezalíbí.

Z celé této diskuse je patrné, že vyjednávací pozice lékařů teď do velké míry závisí na krocích státu. Každý krok, kterým stát ukáže, že je na potenciální odchod lékařů k 1. březnu lépe připraven, oslabuje vyjednávací pozici lékařů a zároveň tím oddaluje možnost, že 1. března skutečně k odchodu dojde. Jakmile totiž stát ukáže, že je rozumně připraven, ztrácí celá akce lékařů smysl.

2) systém bankovních runů je v českém zdravotnictví prakticky nepoužitelný, protože už dnes značná část poskytovatelů jede nadoraz - existuje minimální počet lékařů k zajištění chodu oddělení (přibližně 30% oddělení v ČR stojí na 1 nebo 2 lékařích, kteří odchodem způsobí kolaps)

Tohle navazuje na předchozí bod. Kromě spojování lékařských pracovišť nebo jejich rušení v některých místech, existuje zcela reálná otázka, nakolik dokážeme zdravotní péči nadále zefektivnit.

Vím, že při citování jakýchkoliv statistik lze obzvláště v oblasti zdravotnictví kohokoliv napadnout, že je záměrně selektivní. Zároveň nejsem odborník na lékařskou péči, takže klidně můžu dostupné statistiky dezinterpretovat. Ale když se podíváme na data OECD (tabulka Health -> Health Statistics -> Health care activities), tak vidíme (poslední rozumná data jsou za rok 2008), že máme na 100 tisíc obyvatel o třetinu více hospitalizací než třeba Dánsko. Jistě, jsou země, kde je počet hospitalizací vyšší, ale je řada dalších, kde je tento počet nižší. Zároveň máme ze všech zemí, pro která jsou dostupná data, téměř nejvyšší průměrnou dobu hospitalizace při akutních případech (vyšší je jen ve Švýcarsku a Japonsku), a i téměř nejvyšší průměrnou dobu hospitalizace za všechny případy (vyšší je jen v Maďarsku, na Slovensku a ve Švýcarsku). Proč například potřebujeme téměř dvakrát delší dobu hospitalizace než v Dánsku?

Chci zdůraznit, že z takto prezentovaných dat nelze dělat definitivní závěry. Ale jsou přinejmenším indikativní o tom, že různé další úspory hledat lze. Když zkrátíme průměrnou dobu hospitalizace z 5 dnů na 4, potřebujeme o 20% lůžek méně. Ano, musíme zavírat oddělení, takže se prodlouží dojezdové vzdálenosti, ale neznamená to kolaps, jen více nepohodlí.

Znovu chci zdůraznit, že to, co jsem navrhnul výše, jsou jen ilustrativní příklady, které nelze brát do písmene vážně, protože problematika je složitější. Příklady mají pouze ilustrovat, že problém není neřešitelný.

3) financování, v dnešní situaci, 50% nemocnic je ve finanční ztrátě, takže nemají žádnou vyjednávací pozici vůči lékařům. Pokud vezmeme návrh ministra na přídání na platech lékařům, kteří zůstanou, tak neodpovídá financování péče. (lékaři jsou financování hodinově, ale oddělení výkonově). Museli by odvést stejně nebo více péče.

Nejprve k první větě. Z pohledu teorie her je situace, kdy jedna strana nemá kam ustoupit, pro danou stranu často velmi výhodná. Jak funguje vyjednávání? Každá ze stran předloží své požadavky, které jsou na začátku nekompatibilní, a pak činí postupné ústupky, až se dohodnou. Pokud je jednoznačně zřejmé, že jedna ze stran nemá kam ustupovat, musí ustoupit druhá strana, jinak k dohodě nedojde.

V praxi nezřídka vidíme situace, kdy si jedna ze stran při vyjednávání zcela dobrovolně odřízne všechny ústupové cesty. Proč to dělá? Protože pak musí ustoupit druhá strana. Při vyjednávání také pravidelně vidíme, že nikdy nikdo neprozradí, kam až je ochoten ustoupit - je to právě proto, aby vyvolal zdání, že žádné ústupové možnosti nemá, a tím si vybudoval strategickou výhodu.

Pozor tedy na to, jak interpretovat tvrzení, že nemocnice "nemají žádnou vyjednávací pozici vůči lékařům". Nemožnost vyhovět požadavkům je jejich výhodou.

A teď ke druhé větě. Současná pravidla nejsou vytesaná do kamene. Změnit administrativní nařízení, jak co profinancovávat, lze udělat poměrně snadno (pokud bude politická vůle). A paradoxně právě tato možnost podrývá sílu vyjednávácí pozice státu (tedy skupiny, kterou tvoří vláda, ministerstvo a provozovatelé nemocnic). Pokud ministerstvo může změnit pravidla financování, pak najednou stát má kam ustoupit.

A právě to je jediná naděje, kterou si lékaři mohou dělat - totiž že ministerstvo vytvoří pro nemocnice ústupovou pozici tím, že změní pravidla financování.

4) největší výhoda na straně lékařů je jejich struktura - přibližně 200-300 jsou naprosto (za rozumné finance) nenahraditelní - je levnější splnit jejich požadavky než o ně přijít, dalších kolem 400 lékařů se přidalo k akci jenom ze solidarity (mají vesměs zajištěné místo někde jinde a nepočítají s návratem i v případě splnění požadavků)

Souhlasím s tím, že mezi odcházejícími lékaři jsou i ti, jejichž nahrazení by bylo velmi nákladné. Ale i tady lze aplikovat mechanismus podobný bankovnímu runu.

Představme si hypotetickou situaci, že ministr zdravotnictví dostane za úkol rozbít lékařský kartel bez toho, aby navýšil celkové mzdové prostředky. Nehleďme teď na nějaké dlouhodobé otázky (viz úvod), úkolem je pouze vyřešit problém, který může nastat 1. března. Co by měl ministr (ve spolupráci s poskytovateli péče) udělat?

Klíčovou záležitostí je právě ta heterogenita lékařů, kterou popisujete. Pokud je (jak píšete) ze 4 tisíc zhruba 200-300 obtížně nahraditelných, pak má smysl vyjednávat pouze s touto skupinou, protože ostatní v kartelu spoléhají právě na nenahraditelnost této skupiny.

Jednou z možností, kterou ministr má, je nabídnout lepší podmínky těm obtížně nahraditelným, přičemž každé zvýšení bude kompenzované snížením stavů jinde. Snižování stavů bude nyní velmi snadné díky tomu, že je tolik lékařů ve výpovědi. Zároveň to pro celý systém nebude bolestivé - pokud potřebujeme dvěma stovkám lékařů zdvojnásobit mzdu, musí se celkový stav snížit pouze o dvě stě lékařů, tedy zhruba o 1,5%. Těm nepostradatelným ministr nabídne krátkou dobu na rozmyšlenou, zda se chtějí vrátit na své místo, přičemž pokud se nerozhodnou, začnou poskytovatelé intenzivně hledat lékaře na daná místa jinde, třeba na Slovensku.

V okamžiku, kdy se těžko postradatelní lékaři vrátí do práce, je vyjednávací pozice těch zbývajících dramaticky oslabená.

Samozřejmě, že můžeme namítnout, že je morální, aby ti nepostradatelní lékaři solidarizovali s ostatními a na lepší podmínky nepřistoupili. Tento příspěvek není od toho, aby řešil morální aspekty, v tom si každý musí udělat pořádek sám. Co jeden člověk může nazvat morální povinností, druhý může nazvat zneuživáním ze strany těch, jejichž práce tak nepostradatelná není.

5) nevíme kolik z těch lékařů nemá co ztratit a jsou ochotni riskovat za každou cenu

Nic není za každou cenu a vždy je co ztratit. Každý lékař má nějakou hranici. Problém pro lékařský kartel je v tom, že ta hranice je u každého jiná. Nechme stranou ty, kteří skutečně jsou ochotni zdravotnictví opustit a přijmout práci jinde (práci spojenou možná s vyšším platem a menším počtem odpracovaných hodin, ale která má zároveň nižší společenskou prestiž a kterou lékař bude vykonávat méně rád). Nemá smysl, abych spekuloval, kolik takových lékařů je (ti se skutečnými alternativami mohli odejít už dávno, takže jich třeba zase tolik není). Jak dlouho jsou ti, kteří chtějí ve zdravotnictví skutečně zůstat, ochotni sedět bez mzdy doma, zatímco se jejich místa zaplňují někým jiným, třeba ze Slovenska?

Lékaři mohou jedině spoléhat na to, že vydrží jejich kartelová dohoda. Ale jak už jsem napsal, kartely jsou nestabilní. A to platí dvojnásob, pokud existuje velká heterogenita v alternativách, které jednotliví účastníci mají. A u lékařů je ta heterogenita obrovská. Jakmile to začnou někteří lékaři (ti, kteří to nemysleli tak vážně) vzdávat, nastane s kartelem rychlý konec.

Závěrem

Pokud jste dočetli až sem a jste mimořádně pobouřeni, přečtěte si znovu čtyři poznámky na začátku tohoto článku. Pak pište do komentářů. :-)

23 komentářů:

 1. - Jedna vec je objektivni realita a druha, mnohem dulezitejsi, jak ji strany vnimaji.
  - Vas centralni argument je, ze odchod lekaru zdravotnictvi prilis neohrozi z cehoz odvozujete, ze se vlada nemusi konce unora obavat. Bohuzel na presvedcive doklady tohoto tvrzeni jste dost skoupy. Pisete prazdne triviality jako ze pece bude vzdy omezena (nezpomenete si prihrat svoji pravicovou polivcicku rozlisenim pece \"zdarma\", jako kdyby pece \"za penize\" byla neomezena), nebo ze si kazdy muze zdravotnickou statistiku ohnout dle libosti a vzapeti to sam dokazete. Jestli ale odchod lekaru pro zdravotnictvi bude zasadni problem, nebo jestli si to vlada aspon bude myslet, tak to vase zavery uplne prevraci.
  - Chovani cloveka je trosicku slozitejsi (pravda, tohle ekonomove jeste stale nezaznamenali) a vlade by se napriklad mohlo prihodit, ze snahou lekare rozdelit \"uplatkama\" je jeste vice radikalizuje a stmeli, valky se taky ne vzdy vyhravaji tim, ze elite nepratelskeho statu nabidnete tepla mistecka v budoucim protektoratu. Vsechno zalezi na konkretnich okolnostech, ktere ale vy ignorujete.

  OdpovědětVymazat
 2. samozer: Argument, proc se neda ocekavat odchod do ciziny je preci jednoduchy - kdo si za stavajicich podminek rozmyslel, ze pro nej je vyhodnejsi pracovat za lepsi penize v cizim prostredi, ten uz se tam mohl vypravit davno (a rada lidi to take udelala). Je celkem nepravdepodobne, ze by stovky a tisice lekaru cekali na nejaky povel LOK. Neni vyloucene, ze hromadna vypoved bude impulsem, aby se nad touhle moznosti zamyslel i ten, kdo nad odchodem zatim nepremyslel, ale urcite je tohle dobry argument domnivat se, ze to masove spise nebude.
  A k tomu ostatnimu, co pisete - prectete si uvodni ctyri poznamky. Autor preci netvrdi, ze je jeho aegumentace vycerpavajici a ze vec musi probehnout tak, jak ji popisuje. Treba mate pravdu a mezi lekari celicim (zatim) jednotne vlade, (zatim spise) nepratelske verejnosti a vetsim ci mensim existencnim otazkam zavladne obetave bratrstvi. Stat se muze leccos, akorat to neni prilis caste. \"Vsechno zalezi na konkretnich okolnostech\", ale pokud nemate zadnou specifickou informaci, v predpovedi tyto okolnosti musite logicky vynechat.

  OdpovědětVymazat
 3. Absolutně souhlasím s autorem článku, jako i s první verzí článku zde uveřejněnou. Ekonomie je věda, která se snaží předpokládat lidské chování a to nikdy nemůže být předpovězeno naprosto exaktně. Nicméně lépe to předpovědět ani nelze a ten, kdo si přečetl první 4 poznámky na začátku článku a má alespoň částečné ekonomické povědomí a rozum, tak nemůže napsat něco jako: \"Chovani cloveka je trosicku slozitejsi (pravda, tohle ekonomove jeste stale nezaznamenali)\"

  OdpovědětVymazat
 4. Poznamky jsem cetl, pokud byly mysleny jako takovy ten trapny unik \"napsal jsem, ze vec se ma tak a tak, ale kdyz se v tom nekdo bude rypat, tak ho utru jak to je nefer, protoze jsem preci hned v uvodu rekl, ze o tom nic nevim a klidne to cele muze byt uplne jinak\", tak se asi neni o cem bavit.

  Me moc nepresvedcilo, jak autor autor nejdriv slovickari, ze zdravotni pece bude odpovidajicim zpusobem mene (to opravdu bude, ale otazka je o kolik mene), a pak predvede amaterske cviceni s jednou statistikou. Stejne tak kdyz vlade bezelstne navrhuje metodu rozdel a panuj aniz by vzal v potaz, ze muze mit opacny efekt. Jestli tohle ma byt bazirovani na exaktni a vycerpavajici odpovedi, tak potes koste.

  A mimochodem, okolnosti lze vynechat jen kdyz je jistota, ze predpoved jimi bude ovlivnena malo nebo vubec. Jinak je jedina logicka odpoved \"nevim, neumim predpovedet\".

  OdpovědětVymazat
 5. i kdybychom aplikovali teorii her, stále zde ještě chybí konkrétní hodnoty ekvilibria, které lze dosadit. Autor článku s nimi trochu žongluje, lehce ohýbá a bohužel v určité části i dle mého názoru vědomě mlží, ne snad, že by chtěl provozovat propagandu, spíše se snaží ve svém myšlení potvrdit ten výsledek, který by mu emocionálně co nejvíce vyhovoval.
  1) kolaps péče, pokud nastane, což nevíme, rozhodně vyjednávací pozici lékařů změní. Lidi bradou vzhůru změní vyjednávací pozici razantně, zároveň se ovšem výrazně omezí prostor k jednání, pokud se vyjednávací prostor úplně neuzavře.
  2) zájem na uzavírání nemocnic je u většiny hráčů samozřejmě minimální, přestože zřizovatelé o tom furt mluví - to ale já považuji spíše za signalling game - udržet personál v poslušnosti na nízkých mzdách pomocí propagandistických blábolů. KDyby chtěli, už by dávno udělali. Nechtějí to lékaři zejevných důvodů, nechtějí to zřizovatelé (popularita, možnost tunelování) nechtějí to ani pacienti. Ve státem regulovaném systému nelze předem odhadnout, kolik a jaká strultura péče bude třeba na volném trhu. V tomto kontextu lze říci, že k šokovému snížení nabídky dojde především v oblasti skutní péče - ARO, chirurgie, gynekologie, interna, RTG. Očaři a kožaři ve špitálech zůstávají.
  3) poměrně masivní rozdíly v datech jsou způsobeny kulturními a legislativními rozdíly i zvykovým právem. Český občan by kupříkladu v systému NHS nevydržel ani minutu. Pokud srovnávat, tak srovnatelné, tedy se zeměmi, které jsou nám kulturně blízké a které mají srovnatelný systém zdravotní péče, což je především Německo a Rakousko.
  4) jak mohou být data ošidná, můžeme vidět na příkladu zmíněného Dánska: dánsko má menší počet hospitalizací, nicméně základní rozdíl ČR proti Dánsku je ten, že v Dánsku mají o polovinu více zdravotních sester, které část pacientů behandlují v módu zvaném \"home care\". Těch 50 000 sester navíc si i při největší tržně-komsomolské snaze nevytáhne z řitního otvoru ani soudruh Václav Klaus.
  5) je zřejmé, že akce může skončit nezdarem, ale je také otázka, jaká cena se za to zaplatí a jak se to projeví ve volebních preferencích, případně volebních slibech, ono je možné a dokonce velmi pravděpodobné, že drakonické výroky v médiích na obou stranách bude následovat jakási tichá dohoda, heleďte na soudruhy Ratha a Horáka, kteří se angažovali v nepokojích před 15 lety, je nyní otázkou, kdo se dá či nedá uplatit

  OdpovědětVymazat
 6. Karel Východský9. ledna 2011 17:37

  Jsme odborníky každý z jiného konce vědy. Já nerozumím teorii her a Vy nevidíte do zdravotnictví. Vůbec. Proto náměty pro Vaši hru:
  1. v každé hře ten, kdo je v úzkých, mlží a v panice doufá, že se všechno nakonec vyřeší samospádem. Tak dnes ministerstvo. Nevím, jestli nakonec všichni vydržíme až do konce. Jestli ano, nebude ani plánovaná, ani akutní péče možná, v tom ministr nemlží, ale lže. Lékařů u lůžek je cca 10 tisíc. 4 tisíce (snad) nepříjdou 1.3. do práce. Náš Západočeský kraj má 4 nemocnice, naše účast je průměrná. 37%. Klatovy a Domažlice by se musely zavřít úplně. Rokycany a Stod zčásti, ale zcela bez chirurgií. Jinde je to, upozorňuji, horší.
  2. nepostradatelných odborníků je skutečně málo. Oddělení nemocnic ale nemůžou fungovat na odbornících. Zajištění 24 hodinového provozu potřebuje prostě \"kusy\", které tam budou fyzicky přítomny. Zase z praxe - na mém oddělení nás má být 8 a už teď je nás 6. Jediný ubyde a nepostavím služby.
  3. dlouhodobě jsou jistě zisky a prodělky vyrovnané nebo pracují proti nám lékařům. Nemluvíme o dlouhé době. Až se 1.3. zavřou v Západočeském kraji 2 nemocnice úplně a ve zbylých dvou zůstanou 4 chirurgové bez možnosti udržet otevřená lůžková oddělení, co se stane podle Vaší teorie? Veřejné mínění bude jistě proti nám. Ale jak dlouho potrvá, než jim dojde, že to někdo může jednoduše a v rámci své kompetence vyřešit? Kdy je přestane zajímat, kde je vina a půjde jen o to, kdy to skončí? Já mám rezervu, určitě vydržím bez práce 2, 3, 4 měsíce. Jak dlouho vydrží práce beze mne? Nevěřte na žádný prázdninový provoz - ten je za cenu, že se všichni dobrovolně vystřídáme o stejné množství práce. Když je někdo pryč, druhý musí dělat dvakrát. S vidinou, že se pak vystřídají. Jenže ten druhý tam v téhle situaci nebude.
  4. já se velmi bojím, jak to skončí a tak stejně se bojí i ostatní. Ale nevím, jak zakalkulovat tu celkovou naštvanost, která narůstá 21 let. Nejsme hlupáci a nakonec NIKDO se bez nás neobejde a přesto nás vždycky všichni ... Napadá mi spousta slov, ani jedno se sem nehodí. Proč si myslíte, že 35-40% nemocničních lékařů riskuje svou existenci? Přečtěte si diskusi na stránce Děkujeme, odcházíme. Možná naštvanost těch lidí tam a odhodlání dokážete nějak zakalkulovat.

  Hezký den

  OdpovědětVymazat
 7. Ja nejak nechapu, proc jsou vsichni lekari strasne nastvani kvuli teto a predchozi analyze. Proc to tak napadaji?

  Teorie her je jen nastroj, jak modelovat slozite situace, ktere nejdou jednoduse vyresit. Modelovat znamena, ze to vnese nejake svetlo, ale nerika to, kolik svetla to vnese a jestli to bude prinosne. Nic vic a taky nic min. Vetsinou ale plati, ze vice analyzy je lepsi nez mene (i kdyz ne vzdycky, jak vime z neuro-lekarstvi). Modely jsou dobry sluha, ale spatny pan, a to plati vzdy.

  Pro lekare: modely teorie her jsou stejne prinosne jako zvireci modely (ci jak se to jmenuje cesky, animal models). Proste to hodnekrat prinese nejake vysledky a posune nas to dal, ale ne vzdy. Nekdy zvireci modely proste nefunguji, jak by treba mohla rikat ma kamaradka z Harvard Medical School. Zjistila pouze, ze rakovina kuze u mysi se chova uplne jinak nez u lidi a za to ji komise to phd nechce dat.

  Pro lekare podruhe: Neprameni nahodou vase nastvani z toho, ze pinus ukazal, ze vase priprava nebyla idealni? Nestabilita kartelu je znama tak od 19. stoleti a nikdo z vasich rad se ji nejak nesnazil vyresit. Kdybyste zasli za nekym, kdo umi tyto analyzy, mozna by vam neco poradil predem a vase natlakova akce by mozna byla silnejsi (a mozna ne). Pravnici chodi v urcitych pripadech za konzultanty teorie her standardne. Sam jsem konzultoval par docela velkych zalob. Rika se, ze urcite typy zalob resi matematici a pravnik v nich je jen dopravni policajt, ktery usmernuje.

  Pro lekare potreti: Kdyz tak kritizujete teorii her, podivejte se na tento komiks. Crazy phenomenon: Game Theory, \"Consultants would be making killing,\" \"Are they\" - tick.

  Kdyz mi neco chcete napsat primo, treba vynadat, prosim, nechte tu email a ja se Vam ozvu.

  OdpovědětVymazat
 8. Tak bloguje.cz nechce odkazy v komentarich. Proto je komiks tady:
  http://xkcd.com/808/

  OdpovědětVymazat
 9. \"Proč si myslíte, že 35-40% nemocničních lékařů riskuje svou existenci? Přečtěte si diskusi na stránce Děkujeme, odcházíme. Možná naštvanost těch lidí tam a odhodlání dokážete nějak zakalkulovat.\"

  Toto neni uplne dobry argument. Podival jsem se na priklady stavek z historie, kdy byli lidi hodne nastvani. Doufam, ze me tu nenapadnete za pouzivani historie, kdyz se Vam nelibi teorie her. Jedna takova je stavka Cinskych delniku z roku 1867 (The Chinese Workers\' Strike of 1867). Nahodou to dopadlo podobne, jak pinus predpovida. A to Cinani zacali velice podobne jako lekari a take byli velice nastvani a hralo se tam velikanske penize z federalnich grantu.

  Timto nerikam, ze lekarska akce skonci podobne. Spise rikam, ze ta stavka mela byt lip pripravena a nekdo si mel tyto otazky polozit predem.

  OdpovědětVymazat
 10. Chtel jsem reagovat na Vase body, ale vezmu to z uplne jineho soudku. Drtiva vetsina lidi se stale domniva, ze by doktori meli mit lepsi platy a podminky k praci. To bylo potvrzeno i na zacatku akce, kdy jste meli podporu tusim kolem 75% lidi (coz byl obrovsky uspech). Vase akce ale v soucasnosti ma podporu zhruba tretiny obyvatel. To znamena, ze za stranu doktoru to hraje nekdo velmi spatne.

  Ani policiste, ani hasici, ani ucitele... Nikdo nemel takovou pocatecni podporu lidi jako vy (pravdepodobne vliv prestize zamestnani). Lide jsou jiz unaveni z neustalych pozadavku \"vsech\" o vyssi platy, a presto vam dali sanci. Tato hra je velmi slozita, ale kdyz jste ji rozehrali, meli jste ji zahrat lepe a i podle mne hlavne jindy (tedy v tomto souhlas s Peta Ch.) V kazdem pripade jste uz ted ztratili na zminene prestizi.

  Jen poznamka - vzdycky vsichni rikaji, jak nastane kolaps, ze je vsechno likvidacni (zemedelci treba kazdy rok, skoly kazdy druhy...)... A zivot nam spise naopak ukazuje, ze si to vzdycky nejak sedne.

  OdpovědětVymazat
 11. Peta Ch.: O jake nastvanosti to hovorite? Pokud jsem si vsiml, diskutuje se zde k veci, bez nadavek a vyhrocenych emoci. Nesouhlas a argumentace neni nastvanost.

  S teorii her je ten problem, ze muze davat obecne napady a rady, ktere jsou ale casto ve sve podstate jednoduche a trochu inteligentni clovek je bud zna, nebo se podle nich intuitivne ridi. Nejvetsi potiz je vyhodnotit situaci a ze skaly moznosti vybrat tu spravnou.

  OdpovědětVymazat
 12. Zrovna Vase diskuze neni vubec vecna. Vas vyrok \"Chovani cloveka je trosicku slozitejsi (pravda, tohle ekonomove jeste stale nezaznamenali) \" to jasne ukazuje. Toto je mozna vecna diskuze v CR, ale rozhodne ne v civilizovanem svete.

  \"S teorii her je ten problem, ze muze davat obecne napady a rady, ktere jsou ale casto ve sve podstate jednoduche a trochu inteligentni clovek je bud zna, nebo se podle nich intuitivne ridi.\"

  To je typicke cechacstvi. Je to jednoduche a trosku inteligentni clovek to zna a intuitivne umi. Nehledejte v tom vedu, proste je to jednoduche.

  \"Nejvetsi potiz je vyhodnotit situaci a ze skaly moznosti vybrat tu spravnou. \"

  Ano, to je. Ale to je problem u kazdeho modelovani. Pinus podle me udelal dobrou praci, ale ostatni ji nechteji pochopit. Misto hledani chyb v jeho analyze mu rikate neco, co je uplne nepodstatne.

  Vy se snazite pinuse napominat, ze vubec neumi predpovidat, ale z Vasich postu je zrejme, ze to neumite taky.

  OdpovědětVymazat
 13. \"A mimochodem, okolnosti lze vynechat jen kdyz je jistota, ze predpoved jimi bude ovlivnena malo nebo vubec. Jinak je jedina logicka odpoved \"nevim, neumim predpovedet\".\"

  Nikoliv, zvolit stredni moznost pri rozumnem rozptylu poskytuje daleko vice informace nez \"hele ja nevim\". Prumerna historicka zkusenost s chovanim lidi je (podle meho nazoru), ze v podobnych situacich odhodlani spise opadne a soudrznost se rozdrobi. Pokud s touto mou tezi nesouhlasite, museli bychom se pidit po nejakem lepsim vyzkumu nez me dojmologii, coz jiste ani jeden neudelame. Pokud souhlasite, je \"dukazni bremeno\", ze tento pripad bude odlisny, na vasi strane.

  Reakce v teto diskusi me o malinkaty kus posunuje k presvedceni, ze akce selze. Komentujici - predpokladam ze vesmes zapojeni lekari - tu projevuji znacnou nejistotu.

  OdpovědětVymazat
 14. abychom zjistili, zda akce dopadne ve prospěch českých lékařů nebo nikoli, je třeba spočítat jednotlivé strany \"Weber-Clausewitzovy nerovnice\"

  decision leeway > cost to acquit complaint

  tato situace je evidentně naplněna
  + motivační rovnice

  potential damage x probability of damage > cost to acquit complaint

  cost to acquit complaint známe: jedná se o částku mezi 6 - 12 mld Kč + propbability of induced damage x cost to acquit induced complaint (tj. že
  začnou podobným způsobem protestpovat jiné skupiny státních zaměstnanců). Tuto částku však neudou platit soudruzi politici nýbrž sami občané ať už vyšším daňovým koeficientem (v případě půjčky nebo uhrazení ze státního rozpočtu) nebo inflací (díky natištění peněz). Na straně vlády je tedy nákladem především nutnost nést břemeno \"morální újmy\", že se před lékaři posrala.

  probability of damage je v tuto chvíli větší než 90%, soudruzi modrobolševici se c celkem marně snaží tuto pravděpodobnost snížit desinformační a zastrašovací kampaní v médiích.

  the potential damage: co jsou náklady na sanaci škod a uzavření nemocnic - tedy propuštění zbytkového personálu + odstupné, odpis budov, investic přístrojů atd. Dále náklady na promarněnou příležitost vydělávat na státních zakázkách, náklady na upíchnutí věrných ke korytům mimo zdravotncitví Dále náklady na pošramocenou pověst díky nedostupnosti základní péče - alespoň v některých regionech je to holá realita. Náklady na riziko dalšího zvyšování napětí ve zdravotnictví - pokud situace vygraduje do odchodu 4000 doktorů, budou zbylí lékaři ještě ve větší mizérii a ještě ve větším přetížení - budou sice mít možná o něco více peněz ale ta pravděpodobnost, že to bude majlant, je vcelku minimální ale hlavně budou makat od nevidim do nevidim za podstatně horších výsledků a řádově vyšších forenzních rizik - čili za krátkou dobu zde máme novou revoltu ještě nebezpečnější, než je ta stávající. Je možné, že se to režim vynasnaží vyřešit kupř. vyšší produkcí absolventů, nicméně tím, jak se zhorší dostupnost péče, dojde i na fuckultách ke zúžení hrdla láhve v klinických oborech. Může rovněž nastat i něco jako domino efekt, kdy zhoršující se situace vyvolá efekty, které situaci ještě dále zhorší, to dnes není schopen predikovat nikdo.

  Vyšší motivace zahraničních doktorů obsadit místa v čekistánu neberu v potaz - současná situace je rozhodně nemotivuje více než doposud, spíše naopak, kdyby sem chtěli, už by tu byli. Vyšší motivace doktorů českých nedělat ve zkurveném systému, však by v potaz měla býti brána - v součanosti je snaha doktorů relativně malá díky existujícím iluzím ohledně zlepšení stavu. Tyto iluze po 1.3. nenávratně vyprchají.

  Nyní počítám, že bude v médiích vcelku klid - soudruzi budou doktory rožnit v nejistotě a budou se snažit nechat vyjednávání na poslední chvíli, to je běžná taktika. Doporučuji čekat a pomalu shánět backdoor.

  OdpovědětVymazat
 15. Milý challengere,

  nejprve odbočka od tématu. Nevím, zda jsi shodná osoba s pseudonymem Sudetentscheche na Dfensu, podle vyjadřování zřejmě ano, navíc neanglické spojení \"cost to acquit complaint\" je na internetu zcela jedinečné
  http://www.google.com...cda26d1a6ec
  takže o tom asi bude jen malých pochyb. Na Dfensu možná příspěvky se sprostými slovy na tamější čtenářstvo zapůsobí, tady ale ne. Takže jakékoliv další podobné výlevy budu prostě mazat. Příspěvek se zcela stejnou informační hodnotou zajisté dokážeš napsat i slušně.

  V mnoha větách s expresivními výrazy jsi popsal polovinu problému (s řadou korektních věcí, když se prokoušeme skrze tvůj \"osobitý\" styl). Starý Carl Philipp Gottlieb byl možná geniální stratég, ale koncept rovnováhy mu přeci jen říkal jen pramálo (těžko mu to mít na začátku 19.století za zlé). Ačkoliv jsi v předchozím svém příspěvku požadoval \"dosadit hodnoty ekvilibria\", vše, co jsi odvodil, je decision rule jedné strany, žádné ekvilibrium. Druhá strana nemá žádnou rozhodovací funkci?

  OdpovědětVymazat
 16. jilm: Jak vite, ze ten rozptyl je rozumny?

  OdpovědětVymazat
 17. Peta Ch: a) nejsem lekar, b) me rypnuti bylo asi stejne k tematu jako to pinusovo c) ty poucky JSOU jednoduche, na \"kdyz jsou tve hrozby plane, mas slabou vyjednavaci pozici\" a \"skupinu lze rozlozit vyjednavanim s jednotlivci\" nevidim nic svetoborneho, ale treba jsem genius a ekonom od pana boha.

  OdpovědětVymazat
 18. Ach jo. To mi pripomina ten vtip, kdy opravar si rekne n penez za opravu pracky a majiteli pracky se to nezda. Necha si teda rozepsat ucet na polozky a je tam 5 Kc za utazeni sroubu a n - 5 Kc za zjisteni, ktery to je.

  Ano, pinus vzal nastroje teorie her, rozlozil hru a na konci zjistil podle vas jednoduche veci. Ano, mozna ty dve veci, ktere zminujete jsou jednoduche, ale vedet, ze v te hre jsou, neni jednoduche. Nebo dve a pul Nobelovy ceny je podle vas za nic? Ono je jednoduche rict, ze reseni je jednoduche. Mnohem tezsi je to reseni udelat.

  Vemme si argument, proc teda doktori toto jasne nevideli? Proc to udelali tak amatersky, kdyz je to tak jednoduche. Podle vas asi proto, ze nejsou geniove od b-ha.

  Dalsi krok, ktery pinus nedela v tomto textu, je vzit tyto nedostatky a snazit se je zlepsit. Teorie her nam dava jasne navody, co by se melo zlepsit a pak uz jen zalezi na kreativite.

  Ukazete nam, jak vylepsit vyjednavaci pozici lekaru? Ja mam par napadu, ktere jsem uz pinusovi napsal. Nekritizujte jen a dejte ruku k dilu, kdyz jste ten genius od b-ha.

  OdpovědětVymazat
 19. Ono ekonomicke predpovidani je napul veda a napul remeslo (a trocha umeni k tomu). A nejen ekonomicke rozhodovani, kdyz jsme u tech doktoru:

  Znate tu povidku, kdy se sejdou dva lekari, kamaradi za studii a oba jsou v chirurgii. Po par pivech se zacnou hadat, kdo je lepsi chirurg.
  Prvni: \"ja jsem operoval deset lidi s tezkou chorobou a pet prezilo.\"
  Druhy: \"To je nic, ja jsem operoval deset se stejnou chorobou a sedm prezilo.\"
  Prvni: \"Jo, ale ty jsi ale mel tezsi pripady.\"

  Jak je rozresit? (Toto neni jen teoreticka otazka, vy potrebujete zjistit, ktery chirurg je lepsi, abyste zachranili zivoty.)


  Diskuze:
  Samozer: \"ja nevim, neumim odpovedet.\"
  Pacient: \"ale ja fakt potrebuju vedet ke kteremu doktorovi mam jit.\"
  Samozer: \"ja nevim, neumim odpovedet a to jsem genius od b-ha\"


  Jedno z reseni pro inteligentnejsi:
  http://en.wikipedia.org...sal_model

  OdpovědětVymazat
 20. Hledáte půjčku na velmi nízké úrokové sazby po celou dobu trvání úvěru?

  Už jste se snažil získat úvěry od bank, ale bez úspěchu? Naléhavě potřebují peníze dostat z dluhů? Potřebujete peníze na rozšíření nebo zavedení vlastního podnikání?. Nabízíme dlouhodobé a krátkodobé půjčky s výše úvěru v rozmezí od 5,000 do 5.000.000,00 v nás dolarech, britských librách, euro, Kč, atd. s nízkou úrokovou sazbou ve výši 2% na všech části world.The žádosti je k dispozici pro žadatele, kteří jsou 18 let a výše.

  Pro více informací prosím kontaktujte e-mailem: 24hourloanservice@gmail.com
  S pozdravem
  Larry Fox

  OdpovědětVymazat
 21. ja mam zaujem o Tvoju sebareflexiu. na jednej strane bol Tvoj pohlad velmi zaujimavy a urcite plati doteraz, na druhej strane sme (sudiac podla konania vlady) nieco nepostrehli. mozno vlada konflikt nevyhrotila len kvoli potencialnej politickej skode, ale je mozne aj to, ze ich krizove analyzy ukazali, ze by sme krizovy rezim nevydrzali bez ujmy na zivotoch? alebo by proste boli krizove opatrenia drahsie ako navysenie platov?

  OdpovědětVymazat
 22. Sim: Jeste se k tomu chci vratit, ale pockal bych az na brezen.

  OdpovědětVymazat
 23. Potřebujete půjčku na zaplacení faktury? Potřebujete peníze na zahájení vlastního podnikání, kontaktujte nás, půjčujeme pouze 2%, poskytujeme také dlouhodobý a krátkodobý úvěr pro více informací kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu jessibona396@gmail.com

  OdpovědětVymazat