sobota 5. února 2011

Investice na začátku měsíce jako cesta k jistému výdělku?


Hospodářské noviny přinesly pozoruhodný článek, založený na pozorování, že na začátku měsíce ceny akcií většinou rostou. K němu přidaly bombastický titulek: "Jak jistě vydělat na burze? Kupte akcie 1. března, statistiky nelžou".

Jak s takovým článkem naložit? Buď ho rovnou založíme do kategorie bludů (k čemuž titulek článku přímo svádí), a nebo začneme pátrat po vysvětlení. Odmítneme iracionální chování, které dokáže "vysvětlit" jakoukoliv anomálii a budeme hledat hmatatelné faktory.
Ke cti článku na iHned slouží, že jedno takové vysvětlení uvádí:

"Do jisté míry to zní logicky. Podílové fondy investují na začátku měsíce nové prostředky z pravidelných úložek," tvrdí analytik společnosti Cyrrus Marek Hatlapatka.

Pokud jsou vklady do podílových fondů takto systematické, tak se jedná o smysluplný mechanismus - zvýšení poptávky po aktivech v krátkém období, kdy je nabídka těchto aktiv neelastická, zvýší i cenu. Je samořejmě možné si představit mechanismy, které podobné cenové výkyvy vyhladí - od arbitrážních mechanismů na poptávkové straně až po systematické emise nových akcií, které by se synchronizovaly s pravidelnými poptávkovými šoky. Ale dejme tomu, že tyto mechanismy z nejrůznějších důvodů nefungují dokonale.

Když máme po ruce alespoň do určité míry plauzibilní teorii, zbývá přejít k datům. Který akciový index pro porovnání vybrat? Abychom zabránili selektivitě, vezmeme všechny obchodované akcie. Následující grafy ukazují výnosy z hodnotově váženého akciového portfolia z amerických trhů NYSE, NASDAQ a AMEX. Jedná se v podstatě o kompletní veřejně obchodovatelné portfolio amerických akcií. K dispozici máme denní data od roku 1926.

Následující graf zachycuje průměrný denní výnos portfolia v jednotlivých dnech v měsíci:

Výnosy dle dne v mesíci

Průměrné denní výnosy v jednotlivých dnech v měsíci z hodnotově váženého portfolia amerických akcií (NYSE, NASDAQ, AMEX), data od roku 1926.
Zdroj: WRDS database

No vida, na článku z iHned něco bude! Výnosy kolem přelomu měsíce jsou skutečně v průměru vyšší než uprostřed měsíce. Pokud tedy podílové fondy skutečně musí investovat své prostředky 1.ledna, pak na nich můžeme lehce vydělat - stačí zainvestovat na konci obchodního dne 31. dne předchozího měsíce, a 1.ledna dosáhneme krásný nadprůměrný výnos.

Ale počkat. Tak snadné to zase nemůže být, ne? Toto jsou průměry od roku 1926. Co směrodatné odchylky výnosů?

Následující graf tedy do stejného obrázku vykresluje také 95% rozpětí hodnot, pokud se rozhodnete pro takovou jednorázovou investici v jednotlivém dnu v měsíci.

Výnosy dle dne v mesíci a smerodatné odchylky

Průměrné denní výnosy v jednotlivých dnech v měsíci a 95% rozpětí výnosů z hodnotově váženého portfolia amerických akcií (NYSE, NASDAQ, AMEX), data od roku 1926.
Zdroj: WRDS database

Nejistota spojená s volatilitou výnosů je o řád větší než průměrný výnos! Ačkoliv na systematických rozdílech v průměrných výnosech v jednotlivých dnech něco je, nadpis článku na iHned, přinášející recept na to, jak jistě vydělat na burze, je naprosto nesmyslný.

Dobře, ale přesto. Nemusíme přeci investovat jen jednou, celou strategii můžeme opakovat. Zákon velkých čísel nám říká, že postupem času bude nejistota z průměrného výnosu klesat. Jak je možné, že si z této statistické odchylky někdo neudělá stroj na jisté peníze?

Následující graf tedy ukazuje, jak bude vypadat 95% rozpětí hodnot průměrného výnosu, když budeme celou strategii (tedy nakoupit v určitý den v měsíci na začátku obchodního dne a prodat na konci) opakovat 360-krát, tedy po dobu 30 let.

Výnosy dle dne v mesíci a smerodatné odchylky pri 360 opakováních

Průměrné denní výnosy v jednotlivých dnech v měsíci a 95% rozpětí výnosů při 30-letém opakování z hodnotově váženého portfolia amerických akcií (NYSE, NASDAQ, AMEX), data od roku 1926, pro rozpětí předpokládáme nezávislé výnosy.
Zdroj: WRDS database

No vida, kolem přelomu měsíce už jsme nyní schopni vygenerovat statisticky významný kladný výnos. Jenže kdo by byl ochoten takovou strategii opakovat měsíc co měsíc po dobu 30 let? To by musel být nějaký velký a dlouhodobý investor ... například podílový fond. Jenže právě s nimi jsme začali - podle naší hypotézy jsou to právě podílové fondy, které tento efekt vyvolávají, protože musí počkat, až jim střadatelé na začátku měsíce pošlou nové úložky. Takže ani podílové fondy nemají možnost, jak efektu využít.

Strategii lze vylepšit tím, že nebudete investovat jen na jeden den, ale na celé období od 30. dne až do 6. dne následujícího měsíce. Ale co dělat se zainvestovanými penězi ve zbývajícím období? Soustavné přesouvání prostředků z akcií do jiných investičních instrumentů je nákladné. Možná se tedy vyplatí ponechat zainvestované prostředky v akciovém portfolio trvale. Statistická analýza historických výnosů pak ukazuje, že pokud jsou denní výnosy nezávisle rozdělené (není to zcela pravda, ale pro jednoduchý výpočet to postačí), pak lze kladného výnosu s 95%-ní jistotou dosáhnout, pokud prostředky v akciovém portfolio ponecháme zhruba 5-6 let (s přihlédnutím ke všem výtkám o tom, jakým způsobem lze extrapolovat budoucnost z minulosti).

Ale taková realita je mnohem nudnější než titulek o jistém výnosu 1.března.

1 komentář:

  1. eToro is the most recommended forex trading platform for beginner and established traders.

    OdpovědětVymazat