neděle 2. ledna 2011

Solární elektrárny: 1650 MWp do konce roku? To došly panely?


Hospodářské noviny před Novým rokem přinesly článek o tom, jak se investoři do solárních elektráren snaží (z pochopitelných důvodů) dokončit všechny své projekty do konce roku. V článku přitom uvedly seznam deseti největších elektráren dokončených do konce roku 2010 a odhad celkového nainstalovaného výkonu.

V desítce největších elektráren jich bude šest spuštěných v prosinci 2010. Jen těchto šest elektráren bude mít souhrnný výkon přibližně 90 MWp.

Co je však zvláštní, je odhad Hospodářských novin, podle něhož budou do konce roku v provozu (tedy alespoň s platným povolením) solární elektrárny s celkovým nainstalovaným výkonem 1650 MWp. Ve světle ostatních údajů se toto číslo zdá velmi malé.
Podle statistik ERÚ se nainstalovaný výkon vyvíjí takto:

Instalovaný výkon solárních elektráren

Skutečný instalovaný výkon solárních elektráren (tmavě modrá čára) a odhady instalovaného výkonu ke konci roku 2010 (barevné body). Horizontální vzdálenost odhadů vyjadřuje datum zveřejnění odhadu. ČEZ jsou odhady, které zveřejnil ČEZ. ERÚ/stát jsou odhady Energetického regulačního úřadu nebo jiné státní instituce. CZEPHO je Česká fotovoltaická průmyslová asociace, ekologové zahrnují oficiální vyjádření různých ekologických organizací (Hnutí Duha, Ekologický právní servis) a konečně analytici zahrnují odhady nezávislých analytiků (např. Wood & Company aj.). Kde daná instituce uvedla rozpětí hodnot, je použit průměr.
Zdroj: ERÚ, denní tisk, tiskové zprávy a vlastní výpočty

Na konci listopadu bylo nainstalováno více než 1390 MWp. Pokud by se odhad skutečně naplnil, pak by se v prosinci nainstalovalo pouze 260 MWp. To by bylo méně než v listopadu 2010 (kdy bylo nainstalováno 400 MWp) i méně než v prosinci 2009 (nainstalováno 300 MWp). Vzhledem k tomu, že z oněch 260 MWp odhadovaných na prosinec 2010 připadá celých 90 MWp na pouze šest elektráren, celý zbytek odvětví by tak za prosinec nainstaloval pouze 170 MWp.

Je tak malé číslo vůbec možné? Co se muselo stát, aby tomu tak bylo? Došly na trhu panely? Zpřísnily úřady podmínky pro připojení (např. trvají na skutečném, nikoliv jen formálním splnění podmínek pro provozuschopnost)?

Pokud nic z toho nenastalo, neexistuje snad žádný důvod, který by tak nízký odhad odpodstatňoval. Nemá smysl, abych hádal, kolik se vlastně k 31. prosinci skutečně nainstalovalo (data budou k dispozici již brzy) - ale 1650 MWp vypadá jako velmi málo. Hospodářské noviny, které zřejmě mají k dispozici více údajů, bohužel svůj nízký odhad nijak nezdůvodňují.

Žádné komentáře:

Okomentovat