úterý 16. března 2010

Sčítání lidu v USA a Česku


Ačkoliv jsem rád za každou podrobnou databázi využitelnou k výzkumu, obecně platí, že stát by neměl občany zatěžovat nadbytečným dotazováním, obzvláště pokud může potřebné informace zjistit jiným způsobem. Sčítání lidu v USA a v Česku plní poněkud rozdílné úlohy, takže následující berte jako konstatování faktu, nikoliv hodnotící soud.

Dnes přišel domů formulář na Census 2010. Federální vláda se ptá, kolik lidí bydlí v našem bytě, zda byt vlastníme nebo si ho pronajímáme, a pak ke každé osobě chce jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, rasovou příslušnost a vztah k první osobě. To je všechno.

Kompletní údaje z Censu budou veřejné za 72 let.

České sčítání lidu, chystané na březen 2011, vypadá jinak. Ze zákona č.296/2009 Sb. vyplývá:
§ 6 Obsah sčítání

Při sčítání se zjišťují tyto údaje a) povinné o fyzických osobách 1. identifikace místa sečtení - okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné nebo evidenční domu, pořadové číslo budovy, číslo bytu, 2. jméno, popřípadě jména, a příjmení, 3. rodné číslo, 4. datum narození, 5. pohlaví, 6. státní občanství, 7. rodinný stav, 8. registrované partnerství, 9. bydliště v rozhodný okamžik, 10. bydliště jeden rok před sčítáním, 11. bydliště matky v době narození, 12. mateřský jazyk, 13. nejvyšší ukončené vzdělání, 14. obor vzdělání, 15. počet živě narozených dětí celkem, 16. počet živě narozených dětí v současném nebo posledním manželství, 17. hlavní ekonomická aktivita, 18. odvětví ekonomické činnosti, 19. zaměstnání, 20. postavení v zaměstnání, 21. místo pracoviště nebo školy, 22. frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy, 23. doba trvání denní dojížďky nebo docházky do zaměstnání nebo školy, 24. dopravní prostředek používaný při denní dojížďce do zaměstnání nebo školy, popřípadě údaj o docházce; b) dobrovolné o fyzických osobách 1. národnost, 2. náboženská víra; c) o bydlení, bytech a bytových domácnostech 1. identifikace bytu - okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné nebo evidenční domu, pořadové číslo budovy, číslo bytu, 2. způsob bydlení bytové domácnosti, 3. obydlenost bytu, 4. právní důvod užívání bytu, 5. velikost bytu - počet místností a plocha, 5.1 kuchyň nebo kuchyňský kout, 5.2 obytné místnosti s plochou 4 až 7,9 m2, 5.3 obytné místnosti s plochou 8 a více m2, 5.4 ostatní prostory bytu, 6. poloha bytu v domě, 7. plyn, 8. vodovod, 9. teplá voda, 10. způsob vytápění, 11. energie používaná k vytápění, 12. koupelna nebo sprchový kout, 13. záchod, 14. osobní počítač a připojení k internetu, 15. seznam fyzických osob v bytě nebo v jiném obydlí - jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, 16. vztahy mezi společně hospodařícími členy bytové domácnosti, 17. členové bytové domácnosti pobývající 12 měsíců a déle mimo území České republiky – jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, 18. dočasně přítomné osoby – jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození; d) o domech 1. identifikace domu - okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné a evidenční domu, pořadové číslo budovy, 2. počet bytů v domě, 3. druh domu, 4. obydlenost domu, 5. druh vlastníka, 6. období výstavby nebo rekonstrukce, 7. materiál nosných zdí, 8. počet nadzemních podlaží, 9. připojení na odpad, 10. ústřední topení a druh paliva, 11. výtah.

1 komentář:

  1. pěkné srovnání.
    minule jsem místo těch otravných a nezdvořilých nesmyslů (stát například nutně potřeboval vědět, kolik má domácnost jakých spotřebičů) raději vyplnil alternativní dotazník z kompostu, snad si početli.
    ale už teď vidím, že 3/4 otázek z nového sčítání mě nezajímá - snad ten server ještě nezrušili.

    OdpovědětVymazat