úterý 2. února 2010

Katedra absurdního výzkumu: Dopad výběru školy na globální oteplování


V USA se dlouho diskutuje o reformě školství. Jedním z akcentovaných přístupů je přitom dát rodičům více na výběr, do jaké školy děti posílat, a omezit tradiční svážení dětí do škol (busing) pomocí známých žlutých autobusů. Celá problematika je sama o sobě dost složitá (v americkém školním systému mají například silnou pozici odbory), ovšem jsou lidé, kteří ji dokážou udělat ještě složitější.

Skupina výzkumníků se totiž rozhodla, že bude zkoumat dopady této vzdělávací politiky na produkci emisí (Vehicle Emissions during Children’s School Commuting: Impacts of Education Policy (via Don Boudreaux). Výběr školy se totiž zdá být ekologickou hrozbou.
Co vyzkoumali?

Zkoumáme, jaký vliv má vzdělávací politika na ekologické dopady dojíždění do školy. ... Politiky, které omezují využívání autobusů mohou snížit emise vyprodukované autobusy [!!!], ale ve větší míře zvyšují emise vyprodukované soukromými vozidly.

Výzkumníci zkoumali pět scénářů, mimo jiné v jednom z nich měly děti chodit do školy víc pěšky. Výsledek?

[V tomto modelovém scénáři] musí 27% dětí žijících blíže než 1 míli od školy chodit do školy pěšky. Tím dojde ke zdvojnásobení míry chození pěšky a ujité vzdálenosti. ... Vzdálenost naježděná autobusy klesne pouze o dvě procenta, protože pouze málo lidí žijících do 1 míle od školy autobus používá.

Šest spoluautorů potřebovalo speciální software a dva granty, aby přišli na to, že chodit pěšky do školy se dá pouze v situaci, kdy bydlíte blízko, takže to nebude mít velký dopad na celkový počet ujetých kilometrů.

A nakonec je třeba zdůraznit, jak je výzkum důležitý:

Naše zjištění podtrhují potřebu kriticky vyhodnocovat ekologické a zdravotní dopady školních reforem spojené s dojížděním do školy.

A kde tuto studii vytvořili? Na University of Minnesota. Ovšem ne na katedře ekonomie - podíleli se na ní lidé z kateder stavebního inženýrství, veřejné správy, výpočetní techniky a městského a regionálního plánování. Na Department of Economics na Minnesotě by z takové studie odprezentovali tak pět minut.

Žádné komentáře:

Okomentovat