úterý 10. února 2009

Becker a Murphy o stimulačním balíčku a podobnosti s Českem


Gary Becker a Kevin Murphy nejsou z Obamova balíčku právě nadšení. Jejich poznámky přitom platí prakticky v nezměněné podobě i pro jakýkoliv stimulační program, který se rozhodne uskutečnit vláda v České republice.

Becker a Murphy shrnují svůj komentář do čtyř bodů.
1) Vládní výdaje jsou z hlediska krátkodobého dopadu na HDP nejúčinnější v oblastech, kde budou vytěsňovat co nejméně soukromých výdajů a kde je lze realizovat rychle.

Problém je v tom, že odvětví s relativně velkým množstvím volných zdrojů mají tyto volné zdroje z logického důvodu - protože produktů z těchto odvětví je v současnosti nadbytek. Investice do takových odvětví tak budou dlouhodobě velmi neproduktivní. Vláda by třeba mohla utrácet za stavbu nových domů a vytěsnila by relativně málo soukromých investic, jenže by jen postavila domy, které nikdo nechce.

Obamova vláda si je toho samozřejmě vědoma, a proto Obama také prezentuje balíček jako počátek strategie dlouhodobého rozvoje. Jenže dlouhodobé prvky balíčku (jako investice do vzdělávání) budou mít jen malé krátkodobé dopady. Z toho důvodu také Becker a Murphy tvrdí, že dopady balíčku na krátkodobý růst HDP budou menší než si to optimisticky naladěná administrativa představuje.

Podobně to platí i v České republice. Zvýšené výdaje na vzdělávání, které prosazuje ministr Liška, jsou sice obecně správnou myšlenkou, recesi však vyřešit nepomohou.

2) Ačkoliv jsou vládní výdajové programy představovány jako dočasné, politická realita je jiná.

Velká část komentátorů zde poznamenává, že Demokraté využili balíčku k tomu, aby se soustředili na tak na bezprostřední pomoc ekonomice, jako spíš na uskutečnění svých dlouholetých politických snů. A takové programy bývají velmi obtížně odstranitelné.

V českém případě se ČSSD alespoň ˇčestně přiznává k tomu, že velkou část svých opatření vidí jako trvalou, a ani se nesnaží zastírat podobnost se svým nekrizovým volebním programem. U ODS také není jasné, s jakou radostí bude odbourávat navrhovaná snížení daní.

3) Dopady stimulačního balíčku na firmy závisejí nejen na jejich krátkodobém vlivu na výši HDP, ale i na jejich dlouhodobé užitečnosti.

Rychlost, s jakou musí být peníze z balíčku utraceny, aby měly nějaké reálné dopady, je obrovská. Zabránit plýtvání a stavění mostů vedoucích do nikam v podstatě nelze.

V českém případě má celý tento problém ještě jeden rozměr. Zatím to vypadá (data pro HDP ve 4.čtvrletí budou k dispozici až v pátek), že převážná část poklesu hospodářského produktu jde na vrub poklesu vývozu. Jakékoliv vládní výdaje tak nenahrazují domácí soukromou spotřebu, ale nutí lidi, aby utráceli za věci, které nekoupili lidé v zahraničí. A to je mimořádně špatná politika.

4) Oběd zdarma neexistuje, ani v soukromém, ani ve veřejném sektoru.

Dluhy vytvořené hlubokými schodky státního rozpočtu budou samozřejmě muset zaplatit budoucí generace. To platí v USA i v Česku.

V Česku, coby rozvíjející se ekonomice, je však důležitá ještě jedna věc. Česká republika se v současné době byla schopná vyhnout krizím díky relativně stabilním veřejným financím, nízkému veřejnému dluhu a dobré vnější pozici. Každý vládní výdajový program podporující domácí poptávku přitom nezbytně zhorší schodek státního rozpočtu, prohloubí dluh a zvýší dovozy, čímž zhorší běžný účet platební bilance. S každou takto utracenou korunou se budeme blížit současné pozici Maďarska nebo pobaltských států - a to je naprosto klíčová věc, které je potřeba zabránit. Finanční trhy jsou z tohoto hlediska citlivé a zatím naši relativní stabilitu kladně oceňují. Bylo by velkou chybou tuto důvěru ztratit.

1 komentář:

 1. Zdá se, že prostý lid tak trochu i chápe, že je třeba leninovsky šetřit, šetřit a zase šetřit. Tak jak to dělali naši dědové v ekonomicky neradostném údobí.

  Kupodivu je to naprosto v rozporu s tím, co vládnoucí politická elita prosazuje a realizuje.

  Alespoň Japonsko by mohlo být příkladem jak se vypořádávalo se „svojí“ krizí. Gigantické státní dluhy a cesty nikam. USA vykročila obdobně. Česko se chystá.

  Čím víc peněz USA (Čsko) vlijí do „ekonomiky“ v současnosti, o to hlubší a delší recese je (nás) čeká v budoucnu.

  Neklesejme na mysli, je to příležitost pro ostatní jež se nezachovají stejně.

  Rozumní nastartují Úsporný režim, NeRozumní nastartují NeÚsporný režim,

  OdpovědětVymazat