neděle 25. července 2010

Rozpočtová politika - Německo a USA


V Německu schválili změnu ústavního zákona, podle kterého musí spolková vláda od roku 2016 udržovat strukturální deficit v maximální výši 0,35% HDP. To stále umožní proticyklickou fiskální politiku, nicméně z dlouhodobého hlediska musí být rozpočet téměř vyrovnaný, což díky hospodářskému růstu povede k výraznému poklesu rovnovážného poměru vládního dluhu k HDP. Kromě toho nebudou smět mít jednotlivé spolkové země od roku 2020 žádný strukturální deficit na zemské úrovni.

Díky zlepšení hospodářské situace Německo také snížilo odhad rozpočtového schodku pro rok 2010 z 5,5% na 4,5% HDP. V roce 2012 by schodek měl dále klesnout na 3% HDP.

Fiskální politika Německa tak stojí v ostrém kontrastu s politikou USA. Nově uveřejněný průběžný výhled (Mid-session review, pdf - strana 6), uveřejňuje tabulku s rozpočtovým výhledem na příštích 10 let (americká vláda je povinna tyto dlouhodobé výhledy uvádět a předkládat je Congressional Budget Office):

USA - Midsession review deficit projection

Údaje v miliardách dolarů
Mid-session review, pdf - strana 6

V průběhu příštích 10 let nemá schodek amerického federálního rozpočtu nikdy klesnout pod 3,4% HDP. Pokud nepředpokládáme desetiletou americkou recesi, znamená to, že strukturální schodek je hluboko v minusu a po celé desetileté období se pohybuje někde kolem 4-5% HDP.

Je zajímavé, jak se americké rozpočtová politika v průběhu posledního půlstoletí změnila. Zatímco do 70.let USA rychle splácely dluh naakumulovaný v průběhu 2.světové války, v 80.letech proběhl z rozpočtového hlediska neúspěšný Starve the Beast experiment. Reaganova vláda se snažila zmenšit rozsah vládního sektoru tím, že sníží daně - zvýšený schodek státního rozpočtu potom vynutí i snížení vládních výdajů. 90.léta zase byla charakteristická mimořádně rychlým splácením - dokonce tak rychlým, že se v jeden okamžik očekávalo brzké úplné vymazání federálního dluhu.

Současná vládní politika ve velké míře přípomíná Starve the Beast naruby. Vypadá to, jako by Obamova administrativa masivně zvyšovala vládní výdaje a tím i schodky státního rozpočtu v naději, že nepopulární zvyšování daní pak bude jediným východiskem - a kdokoliv se pak k takovému zvyšování odhodlá, bude vnímán jako rozpočtově zodpovědný. Rozpočtový výhled na příštích 10 let podle toho vypadá.

Jako by americká vláda kopírovala rozpočtovou politiku evropských zemí v 80.letech. Ta vedla k výraznému navýšení vládního dluhu a potenciálně přispěla i ke zpomalení hospodářského růstu v západní Evropě v posledních dvou desetiletích. Bude velmi zajímavé sledovat, zda a nakolik se bude evropská historie opakovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat