sobota 21. srpna 2010

Hindenburg Omen, technická analýza a burzovní krachy


Technická analýza chování akciových trhů spočívá v odhalování statistických závislostí v kurzových datech a predikci budoucího vývoje na základě pozorování systematických vzorců v předchozích datech. Kolik různých ukazatelů lze v pomocí metod technické analýzy vykonstruovat, naznačují třeba i anglický a český článek na Wikipedii.

Technická analýza je takovou rezignací na ekonomii. Nezajímá ji stav ekonomiky a výhled do budoucna. Zajímá ji odhalování pravidel typu "když ceny tři dny po sobě rostly, tak čtvrtý den poklesnou", na jejichž základě lze údajně pomocí vhodných obchodních strategií dosahovat abnormálních výnosů.

Rezignace na ekonomii samozřejmě způsobuje, že technická analýza nemůže nikdy přežít Lucasovu kritiku. Zároveň technická analýza popírá i sama sebe - pokud by skutečně spolehlivě fungovala, tak by se budoucí trend okamžitě odrazil v dnešních cenách a trend by zmizel. Zastánci technické analýzy musí tedy doufat, že jejich metoda funguje a zároveň ji přitom nesmí používat mnoho lidí, aby se kurzotvorné signály, které technická analýza odhalí, v tržních cenách nestačily projevit.
Jinými slovy - ačkoliv odhalíme nějaký kurzotvorný signál, nebudeme na něj dnes ještě reagovat, ale počkáme si, až se ceny akcií pohnou někdy v budoucnosti. Je bezpochyby pravda, že naše znalosti o tom, jak se nové informace promítají do cen aktiv, jsou jen velmi omezené. Ovšem jestli můžeme něco vyloučit, pak jsou to právě podobné naivní mechanismy.

Názorným příkladem toho, jak technická analýza "funguje", je v novinách nyní propíraný signál Hindenburg Omen, tedy "Předzvěst Hindenburgu". Ten se nyní objevil i podruhé. Jedná se o kombinaci tržních statistik, která má "spolehlivě" předpovídat kolaps akciového trhu.

Spolehlivé předpovídání zhroucení tržních cen je už samo o sobě oxymorón. Pokud bychom měli veřejně dostupnou metodu, která nám dnes spolehlivě předpoví, že za sedm dní dojde k prudkému poklesu cen akcií, tak se stane co? Samozřejmě, že šestý den se budou chtít investoři akcií zbavit, protože nikdo nebude chtít držet akcie sedmý den, až k poklesu dojde. Takže k poklesu by mělo dojít už šestý den. Jenže pak se samozřejmě bude chtít každý akcií zbavit už pátý den. Zpětnou indukcí dojdeme k závěru, že k poklesu cen dojde okamžitě, jakmile se předpověď objeví - čímž popře sama sebe.

A jak je to tedy se slavným technickým ukazatelem Hindenburg Omen? Wikipedia uvádí jako nutnou podmínku současné splnění pěti podmínek:

1. The daily number of NYSE new 52 Week Highs and the daily number of new 52 Week Lows must both be greater than 79.

2. The daily number of NYSE new 52 Week Highs and the daily number of new 52 Week Lows must both be greater than 2.2 percent of total NYSE issues traded that day.

3. The NYSE 10 Week moving average is rising.

4. The McClellan Oscillator is negative on that same day.

5. New 52 Week Highs cannot be more than twice the new 52 Week Lows (however it is fine for new 52 Week Lows to be more than double new 52 Week Highs). This condition is absolutely mandatory.

Navíc musí být tyto podmínky splněny alespoň dvakrát v průběhu 36 dnů. Krach by potom měl "obvykle" přijít v následujících 40 dnech. Jiní techničtí analytici přidávají ještě další nutné podmínky. Zároveň není ani jasné, jak interpretovat oněch pět základních pravidel. Proč je páté pravidlo "absolutně nezbytné"? Což nejsou nezbytná všechna?

Zkrátka, existují ještě lepší příklady data miningu? Přitom jednotlivé faktory mohou mít určitou ekonomickou logiku. Odkud se však vzaly konkrétní hodnoty kritérií, je však nejasné.

A jak je to s úspěšností tohoto komplikovaného pravidla? Spolehněme se tady na to, co se píše na Wikipedii (i když stránka prošla v posledních dnech výraznými úpravami, při kterých zmizela zejména diskuse slabin pravidla).

Pravidlo bylo odvozeno někdy v polovině 90.let, přičemž jeho "úspěchy" jsou uváděny na statistikách od roku 1985, čili téměř polovina datových bodů nejsou predikce, ale in-sample statistiky. Podle Wikipedie z 25 potvrzených signálů (což je v průměru jeden za rok) jen dva nevedly k poklesu trhu alespoň o 2%.

Je to úspěch? Těžko, denní poklesy o 2% nejsou tak neobvyklé, takže předpovídat takový pokles v průběhu dvouměsíčního období není zase až takový zázrak. Když se podíváme na denní data z S&P 500 od roku 1985, pak pravděpodobnost, že ve vybraný náhodný den nastane pokles o alespoň 2%, je 3,62%. Pokud bychom považovali přírůstky za statisticky nezávislé (což nejsou, ale dejme tomu), pak existuje 77% šance, že v průběhu dvou měsíců nastane alespoň jeden pokles o více než dvě procenta.

Co větší poklesy? V 77% případů byl prý po Hindenburg Omean v následujících dvou měsících zaznamenaný pokles alespoň o 5%. Pokud bychom brali opět jednotlivé přírůstky jako náhodné a sledovali empirická data, pak by tato pravděpodobnost byla 12,7%. To už vypadá mnohem lépe, problémem se však stává malý vzorek - pouze 22 takových poklesů od roku 1985.

Přitom nesmíme stále zapomínat na to, že nezanedbatelná část úspěchů tohoto technického indikátoru byla zaznamenána in-sample.

Konečně Hindenburg Omen předcházel každému kolapsu tržních cen na NYSE od roku 1985. Zdroje však nepraví, zda tedy dokázal předvídat i takové události jako byl pokles cen po útocích na WTC v roce 2001 - v takovém případě by totiž měl Hindenburg Omen schopnosti v podstatě magické.

2 komentáře:

  1. Podstatou technické analýzy je psychologie. Trh je systém s pamětí, takže jeho chování není náhodné, ale je korigováno tím, co si účastníci pamatují, že bylo. Proto vznikají v tržních cenách charakteristické pohyby (formace). Znalosti psychologického obchodního chování lze využít k předpovědi budoucího vývoje. K měření tohoto chování se používá statistika a miliony technických indikátorů, které ovšem mají tu chybu, že mají za cenou fázové zpoždění, takže když už poskytnou nějaký tržní signál, je většinou už pozdě.
    Protože je trh hra s nulovým součtem, přestávají libovolné obchodní systémy fungovat ve chvíli, kdy začnou docházet prodělávající. Když k tomu dojde, je třeba vymyslet jiný systém. Proto se publikují pouze již provařené obchodní systémy, které dál nemají šanci fungovat.
    Předpovídat pomocí TA neočekávané události je tedy nesmysl, ale očekávat, že v pátek bude většina obchodníků pro jistotu uzavírat své pozice (tj. prodávat, což vyvolá pokles ceny) zcela jistě lze a na tomto faktu jde založit obchodní systém. (Ovšem také lze předpokládat, že někdo jiný založí svůj systém na pátečnín uzavírání pozic, čehož bude chtít využít a obě tyto skupiny mohou být objektem další velmi sofistikované skupiny obchodníků.)

    OdpovědětVymazat
  2. eToro is the #1 forex broker for rookie and pro traders.

    OdpovědětVymazat